Botecmo = Ton Janssen *** Ton Janssen = Botecmo

Bouwkundig Tekenaar Createur Modelleur

Ton Janssen: in de wieg gelegd voor de bouw

Met een timmerman als vader, een smid en metselaar als ooms en een broer als architect kan het niet anders dan dat ook ik, Ton Janssen,  ‘in de bouw’ terecht ben gekomen. En wat voel ik me hier thuis!

Als klein mannetje stond ik al vooraan om te zien wie, wat aan het maken was. Op m’n achtste werd de schuur mijn favoriete speelplek en hout mijn grootste vriend. Ik kon al mijn ideeën en creativiteit kwijt als ik met hout werkte. Via de ambachtsschool en MTS bouwkunde ben ik dan ook als timmerman ‘in de bouw’ terecht gekomen. Helaas was het niet wat ik voor ogen had: het uitvoerende werk deed mijn talent om ideeën via een plan om te zetten in een (uniek) resultaat te kort. Ik zat niet op m’n plek.

Ton Janssen

Militaire dienst bracht afleiding én inspiratie: ik kwam in contact met muziek en ik ontdekte tot mijn verbazing dat ik daar ook mijn creativiteit in kwijt kon. Ik zie ook een verband met bouwen: het gaat niet om de afzonderlijke delen (bouwmaterialen versus muzieknoten) maar om het geheel, het eindresultaat en vooral het –doordachte- plan dat daar aan ten grondslag ligt. Bouwen kan misschien iedereen wel leren (het wat), maar hoe en waarom, vraagt om méér. Dát maakt het verschil tussen een gewoon huis/liedje en een bijzonder huis/lied.

Het conservatoriumdiploma leverde me echter niet de juiste voldoening dus ging ik mijn twee passies combineren: ik werd bouwkundig tekenaar, tevens inzetbaar als freelance beroepsmuzikant bij klassieke en lichte muziekprojecten. Een voor mij perfecte combinatie, een droombaan dus!

Tekenaar én modelleur

De ontwikkeling van 2D naar 3D tekenen heb ik met beide handen aangegrepen. 2D tekenen is voor mij een veredelde manier van tekenen met de hand. 3D tekenen komt heel dichtbij het knutselen dat ik als jongen van acht eindeloos in de schuur deed. Het is voor mij geen tekenen meer, maar bouwen. Modelleren. Het letterlijk vorm kunnen geven van een idee, een ontwerp. Of dat nou van een architect is, een particulier of van mezelf. Je bouwt het ontwerp in principe al een keer waarbij je allerlei uitdagingen tegenkomt, dingen die in het platte vlak mogelijk zijn maar in 3D problemen blijken te geven. In een 3D opzet kan ik op zoek gaan naar het technisch optimale model zodat later, bij het echte bouwen, daar geen problemen worden ondervonden.

Ik ben goed in wat ik doe

Mijn kracht zit in de unieke combinatie van vaardigheden die ik heb: ik kan een gedachte/idee uittekenen en zou het vervolgens ook zelf kunnen maken. Ik kan letterlijk de spijkers op de kop slaan en ik heb gemerkt dat die praktische kennis een voordeel is bij het uitwerken van een ontwerp. Ik kan me inleven in een ontwerp, zie de knelpunten, spreek die uit -zonder het ontwerp/de ontwerper geweld aan te doen- en vind vervolgens de optimale oplossing voor dát probleem in díe situatie. Mijn creativiteit uit zich dus niet alleen in het kunnen modelleren van een idee maar ook in mijn oplossingsgerichtheid bij knelpunten. Ik kan ‘out of the box’ denken rekening houdend met de gestelde wensen, technische haalbaarheid en geldende (bouw)voorschriften.

Het puzzelen op knelpunten, het blijven zoeken en proberen omdat ik wéét dat er een oplossing is en die dan uiteindelijk ook vind. Dáár zit mijn voldoening in mijn vak. Weten dat het kan en dan die weg ook vinden. Dat motiveert me keer op keer om een klus op te pakken en tot een beter einde dan verwacht te brengen.

Mijn uitdaging

Bij alles wat ik doe tijdens het teken- en/of modelleerproces probeer ik het eindresultaat voor ogen te houden: het gebouw dat straks ten dienste staat van zijn gebruikers. Ik probeer op de weg daar naartoe iedereen die ermee te maken gaat krijgen mee te nemen: architect, calculator, elektricien, timmerman en al die anderen. Ik wil graag dat ze het een fijn project vinden, dat ze er met plezier aan werken en er trots op zijn dat ze er onderdeel van uitmaken. Ik ben maar een klein radartje in dat grotere geheel maar probeer mijn aandeel wel zo goed mogelijk uit te voeren. Altijd.