Diensten

botecmo-flexibele_schil

Flexibele schil

 • Op projectbasis zelfstandig of in teamverband teken- en modelleerwerk uitvoeren in Revit en evt. op locatie, bij gebrek aan capaciteit.
 • Detailleren in principeoplossingen met als uitgangspunt het ontwerp te respecteren van de architect maar wel zo dat het uitvoerbaar is.

botecmo-bouwkundig_adviseur

Bouwkundig adviseur

 • Bijdragen aan vooroverleg met gemeente en brandweer
 • Adviseren bij het inschakelen van adviseurs en de coördinatie ervan regelen.
 • Beoordelen en toetsen tekenwerk, bestek en bouwfysische berekeningen van derden.

botecmo-3d_modelleur

3D modelleur

 • Maken van een 3D model in Revit voor het genereren van bouwtechnische tekeningen en visualisaties.
 • Maken van een 3D bouwkundig BIM model in Revit gebaseerd op de NL-SfB codering of het BIM-protocol van de BIMmanager om te komen tot een integraal afgestemd gebouw.
 • Maken van gebruiksvriendelijke slimme BIM Revit families.
 • Maken van een zonstudie op basis van het 3D model

botecmo-bouwtechnische_tekeningen

Bouwtechnische tekeningen

Voorontwerp (VO)

 • Adviseren en ondersteunen bij het opstellen van het programma van eisen.
 • Tekenen van een voorlopig ontwerp.
 • Bouwkostenraming laten maken rekening houdend met het beschikbare budget.

Definitief ontwerp (DO)

 • Beoordelen en toetsen van het definitieve voorontwerp aan het bestemmingsplan en overige afspraken
 • Opstellen lijst van mogelijke vergunningen indien nodig
 • Bijdragen aan een vooroverleg met gemeente en brandweer
 • Adviseren bij in te schakelen adviseurs en de coördinatie ervan regelen
 • Tekenen van het definitief ontwerp zodat de definitieve vorm bekend wordt

Technisch ontwerp (TO)

 • Beoordelen en toetsen van het definitief ontwerp aan het programma van eisen en overige afspraken
 • Bouwfysische berekeningen laten maken en toetsen aan het ontwerp
 • Bouwbesluitberekeningen maken op basis van de minimale eisen van het bouwbesluit m.b.t. oppervlakte, daglicht en ventilatie.
 • Constructieve tekeningen/berekeningen laten maken en toetsen aan het ontwerp
 • Tekenen van het technisch ontwerp voor aanvraag omgevingsvergunning.
 • Eventueel een bestek en detailbegroting laten opstellen en toetsen aan de tekeningen en programma van eisen
 • Bezuinigingen voorstellen en doorvoeren.
 • Verzamelen gegevens voor de aanvraag van de bouwvergunning en indienen

Verkoop en presentatie

 • Tekenen van verkooptekeningen
 • Visualisaties maken met texturen en kleur niet op verkoopniveau
 • 3D tekeningen laten maken als visualisatie en toetsen met alles d’r op en d’r aan op verkoopniveau
 • Tekenen van splitsingstekeningen

Uitvoerend ontwerp (UO)

 • Beoordelen en toetsen wijzigingen voortkomend uit de overeenkomst tussen opdrachtgever en aannemer en deze verwerken op tekening. En indien nodig ook coördineren dat het verwerkt wordt in het bestek, de constructieve stukken en de bouwfysische berekeningen
 • Tekenen van de uitvoerings-/werktekeningen
 • Tekenen van productietekeningen
 • Maken van een bouwkundig 3D BIM model
 • Controleren op hoofdvorm, plaats en hoofmaat van productietekeningen van de aannemer