3D

Een 3D model maakt het voor iedereen mogelijk om het resultaat van een ontwerp te zien voordat het er in het echt staat. Oók als iemand geen ruimtelijk inzicht heeft. Je maakt een beeld waar je doorheen kunt lopen, waarin je om je heen kunt kijken. Het geeft de ontwerper de ultieme mogelijkheid zijn of haar idee van alle kanten te bekijken om het eventueel nóg beter te maken.

Vanaf de eerste ontwikkelingen op het gebied van 3D modelleren ben ik me bewust geweest van de voordelen hiervan en heb ik me de techniek ervan eigen gemaakt. Ik ben volledig onderlegd in deze vorm van ontwerpen.

Een 3D model:

  • is maar op één manier te interpreteren waardoor de onderlinge communicatie tussen de betrokkenen eenduidig wordt
  • geeft de ruimtelijke werking van een gebouw bijzonder goed weer, ontwerpbeslissingen kunnen sneller worden gemaakt
  • voorkómt fouten die in 2D tekeningen wel gemaakt zouden kunnen zijn, hierdoor worden herstelkosten in de uitvoeringsfase bespaard
  • verwerkt elke wijziging direct in alle 2D tekeningen wat een enorme tijdsbesparing oplevert

Visualisaties

Het 3D model wordt ook gebruikt voor het generen van visualisaties: beelden van doorsneden, aanzichten of andere wensbeelden die enigszins ‘opgewerkt’ worden zodat een beter idee verkregen kan worden van het eindresultaat. Deze visualisaties werk ik bewust niet uit tot brochureniveau. Het gaat erom dat een voorstelling gemaakt kan worden van het ontwerp in 3D qua vorm, verhouding en dynamiek, ritme en kleur. De échte details worden uiteindelijk door de eindgebruiker toegevoegd.

BIM (Bouw Informatie Modellering)

BIM is een werkmethodiek waarbij in een 3D model integraal wordt samengewerkt door diverse disciplines in de bouwsector. BIM is gebaseerd op werken middels één model (database) waarin gegevens van de architect, constructeur, installateur en aannemer worden verwerkt. In dit model is direct zichtbaar hoe de verschillende disciplines zich naast elkaar gedragen: de kracht van BIM.

« Terug naar home