2D Tekeningen

2D tekeningen zijn nog steeds hét communicatiemiddel in de bouw. Ze zijn noodzakelijk bij de aanvraag van een omgevingsvergunning, bij een aanbesteding, het maken van calculaties, het aansturen van toeleveranciers én… het daadwerkelijk kunnen bouwen van het ontwerp.

Direct in 2D getekend of gegenereerd vanuit een 3D model.

Het 3D tekenen (modelleren) heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen, maar 2D tekeningen zijn als informatiedrager nog altijd onontbeerlijk. Niet alleen bij nieuwbouw, ook bij een verbouwing of aanbouw zijn bouwtekeningen van belang voor een goed en gestructureerd bouwproces. Van tevoren wordt duidelijk vastgelegd wat precies de bedoeling is zodat zich tijdens het bouwen geen verrassingen op dat gebied voordoen.

Vanaf 1 november 2014 kunnen bewoners en bedrijven meer vergunningvrij bouwen en uitbreiden. Toch zijn er nog genoeg situaties waarbij een omgevingsvergunning een vereiste is om te mogen bouwen (check bij www.omgevingsloket.nl). Indien een omgevingsvergunning is vereist, dient deze vergezeld te gaan van bouwtekeningen.

Er zijn eenvoudige (gratis) tekenpakketten te verkrijgen waarmee zelf een technische tekening gemaakt kan worden maar als er een omgevingsvergunning aangevraagd moet worden, wordt het lastig. Een bouwtekening moet aan specifieke eisen voldoen om ‘vergunningswaardig’ te zijn. Hier komt toch écht het vakmanschap van de bouwkundige tekenaar om de hoek kijken!

2D tekeningen die worden gegenereerd vanuit een 3D model hebben het grote voordeel dat ze tijdens het modelleren op elkaar worden afgestemd. Overal in het 3D model kan positie worden gekozen en kan een view, plattegrond of doorsnede in 2D worden geprint waarvan met zekerheid gesteld kan worden dat deze correspondeert met het gewenste eindresultaat. Eventuele conflicten zijn al in het 3D model zichtbaar geworden en daar opgelost.

« Terug naar home